phác đồ điều trị nội khoa 2018http://sachyduoc.org/da-lieu-co-ban-2020_i1383_c158.aspxhthttp://sachyduoc.org/mims-pharmacy-cam-nang-nha-thuoc-thuc-hanh-2022_i958_c158.aspxDƯỢC LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ DINH DƯỠNG HỌCTÀI LIỆU ĐIỀU TRỊ COVID -19phác đồ điều trị tim mạch 2019http://sachyduoc.org/huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-nhi-khoa-2019_i1315_c150.aspxphác đồ điều trị ngoại khoa 2018
DANH MỤC SẢN PHẨM

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH TẠO HÌNH THẨM MỸ

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH TẠO HÌNH THẨM MỸ
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH TẠO HÌNH THẨM MỸ
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH TẠO HÌNH THẨM MỸ
Giá bán: 295,000 đ
Khuyến mại: gửi hàng tân nơi miễn phí ship trên toàn quốc THU TIỀN THEO GIÁ SÁCH

Lượt xem:

 

B Y T

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT    PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 2018

TT

Phục lục

1.

Kỹ thuật Cắt lọc - khâu vết thương da đầu mang tóc

2.

Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt tại chỗ

3.

Phẫu thuật che phù vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt lân cận

4.

Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt tự do

5.

Phẫu thuật điều trị lột da đầu bán phần

6.

Phẫu thuật điều trị da đầu đứt rời không sử dụng kỹ thuật vi phẫu

7.

Phẫu thuật cắt bò u da lành tính vùng da đầu từ 2cm trở lên

8.

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư da vùng da dầu dưới 2cm

9.

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư da vùng da đầu từ 2cm trở lên

10.

Kỹ thuật Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da mỏng

11.

Kỹ thuật Tạo hình khuyết da đầu bằng ghép da dày

12.

Phẫu thuật tạo vạt da lân cận che phủ các khuyết da đẩu

13.

Phẫu thuật tạo vạt da tự do che phủ các khuyết da đẩu

14.

Phẫu thuật tạo hình che phủ khuyết phức hợp vùng đẩu bảng vạt da cân xương có cuống nuôi

15.

Phẫu thuật tạo hình che phù khuyết phức hợp vùng đầu bằng vạt da cân xương tự do

16.

Phẫu thuật đặt túi giãn da vùng da đẩu

17.

Kỹ thuật bơm túi giãn da vùng da đẩu

18.

Phẫu thuật tạo vạt giãn da vùng da đầu

19.

Phẫu thuật giãn da cấp tính vùng da đầu

20.

Phẫu thuật ghép mỡ trung bì vùng trán

21.

22.

Phẫu thuật độn khuyết xương sọ bằng sụn tự thân

Phẫu thuật độn khuyết xương sọ bằng xương tự thân

23.

Phẫu thuật độn khuyết xương sọ bằng chất liệu nhân tạo

24.

Phẫu thuật ghép mỡ tự thân coleman vùng trán

25.

Phẫu thuật tái tạo trán lõm bằng xi măng xương

26.

Phẫu thuật lấy mảnh xương sọ hoại từ

27.

Phẫu thuật ghép bộ phận mũi đứt rời không sử dụng vi phẫu

28.

Phẫu thuật tạo hình môi toàn bộ bằng vạt tại chỗ

29.

Phẫu thuật tạo hình môi toàn bộ bằng vạt tự do

30.

Phẫu thuật tạo hình môi từng phần bàng vạt tại chỗ

31.

Phẫu thuật tạo hình môi từng phần bằng vạt lân cận

32.

Phẫu thuật tạo hình môi từng phẩn bằng vạt từ xa

 

 

 
 

 

33.

Phâu thuật tạo hình môi kết hợp các bộ phận xung quanh bằng kỹ thuật vi phẫu

34.

Phẫu thuật chỉnh sửa lệch miệng do liệt thần kinh vu

35.

Phẳu thuật phục hồi, tái tạo dây thẩn kinh VII (đoạn ngoài sọ)

36.

Phẫu thuật khâu vết thưcmg thấu má và ống tuyến nước bọt

37.

Phẫu thuật khâu vết thưcmg ống tuyến nước bọt

38.

Phẫu thuật khâu vết thương thần kinh

39.

Phẫu thuật ghép lại mảnh da mặt đứt rời không bằng vi phẫu

40.

Phẫu thuật vết thương vùng hàm mặt do hoả khí

41.

Phẫu thuật tạo hình khe hờ sọ mặt số 7

42.

Phẫu thuật tạo hình khe hờ sọ mặt số 8

43.

Phẫu thuật tạo hình khe hở sọ mặt 2 bên

44.

Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh nửa mặt bằng ghép mỡ coleman

45.

Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng ghép mỡ coleman

46.

Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt băng vạt da tại chỗ

47.

Phẫu thuật sừa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da lân cận

48.

Phẫu thuật Ghép da dầy toàn bộ, diện tích dưới 10cm2

49.

Phẫu thuật Ghép da dầy toàn bộ, diện tích trên lOcm2

50.

Phẫu thuật Cắt u máu vùng dầu mặt cổ

51.

Phẫu thuật Cắt dị dạng bạch mạch đầu mặt cổ

52.

Phẫu thuật Cắt dị dạng tĩnh mạch đẩu mặt cổ

53.

Kỹ thuật Tiêm xơ dị dạng tĩnh mạch đầu mặt cố

54.

Phẫu thuật cắt ung thư da vùng cổ mặt dưới 5cm và tạo hình bằng ghép da tự thân

55.

Phẫu thuật cát ung thư da vùng cổ mặt dưới 5cm và tạo hình bằng vạt da tại chỗ

56.

Phẫu thuật cắt ung thư da vùng cổ mặt trên 5cm và tạo hình bằng vạt da lân cận

57.

Phẫu thuật cẳt ung thư da vùng cổ mặt trên 5cm và tạo hình bằng vạt da bằng kỹ thuât vi phẫu

58.

Phẫu thuật Cắt u mỡ hệ thống lan tỏa vùng hàm mặt

59.

Phẫu thuật lất bỏ chất silicon lỏng vùng mặt cố

60.

Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu độn vùng mặt cồ

61.

Phẫu thuật thu nhỏ vú phì đại

62.

Phẫu thuật Cắt bỏ khối u da lành tính dưới 5cm

63.

Phẫu thuật cẳt bỏ khối u da lành tính ưên 5cm

64.

Phẫu thuật ghép da tự thần các khuyết phần mềm cánh tay

65.

Phẫu thuật ghép da tự thân các khuyết phần mềm căng tay

66.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết phần mềm phức tạp cánh tay băng vạt tại chồ

67.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết phần mềm phức tạp căng tay bắng vạt tại chồ

68.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết phần mềm phức tạp căng tay băng vạt lân cận

69.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết phẩn mềm phức tạp cánh tay băng vạt da có sử dụng vi phẫu thuât

70.

Phâu thuật điểu trị vết thương bàn tay bằng ghép da tự thân

71.

Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng các vạt da tại chỗ

72.

Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bẳng các vạt da lân cận

 

 

 
 

 

73.

Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng các vạt da từ xa

74.

Phẫu thuật điểu trị vết thương bàn tay bằng vạt có sử dụng vi phẫu thuật

75.

Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay băng ghép da tự thân

76.

Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bảng các vạt da tại chỗ

77.

Phẫu thuật diều trị vết thương ngón tay bàng các vạt da lân cận

78.

Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bàng các Vật da từ xa

79.

Phẫu thuật diều trị vết thương ngón tay bằng vạt có sử dụng vi phẫu thuật

80.

Phẫu thuật Nối gân gấp

81.

Phẫu thuật ghép gân gấp không sừ dụng vi phẫu thuật

82.

Phẫu thuật ghép gân gấp có sử dụng vi phẫu thuật

83.

Phẫu thuật Nối gân duỗi

84.

Phẫu thuật Gỡ dính gân

85.

Phẫu thuật Khâu nối thần kinh không sử dụng vi phẫu thuật

86.

Phẫu thuật Khâu nối thần kinh sử dụng vi phẫu thuật

87.

Phẫu thuật Gõ dính thần kinh

88.

Phẫu thuật tái tạo ngón cái bằng kỹ thuật vi phẫu

89.

Phẫu thuật cái hóa

90.

Phẫu thuật Chuyển ngón có cuống mạch nuôi

91.

Phẫu thuật tạo hình kẽ ngón cái

92.

Phẫu thuật Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật

93.

Phẫu thuật Thay khớp bàn tay

94.

Phẫu thuật Thay khớp liên đốt các ngón tay

95.

Phẫu thuật tách dính 2 ngón tay

96.

Phẫu thuật tách dính 3 ngón tay

97.

Phẫu thuật tách dính 4 ngón tay

98.

Phẫu thuật cắt ngón tay thừa

99.

Phẫu thuật cắt bò ngón tay cái thừa

100.

Phẫu thuật tạo hình ngón tay cái xẻ đôi

101.

Phẫu thuật sừa sẹo co nách bằng ghép da tự thân

102.

Phẫu thuật sửa sẹo co khuỷu bằng ghép da tự thân

103.

Phẫu thuật sừa sẹo co nách bằng vạt da tại chỗ

104.

Phẫu thuật sừa sẹo co khuỷu bằng vạt tại chỗ

105.

Phẫu thuật sửa sẹo co nách bằng vạt da cơ lân cận

106.

Phẫu thuật sửa sẹo co khuỷu bằng vạt da từ xa

107.

Phẫu thuật sửa sẹo co nách bằng vạt da có sử dụng vi phẫu thuật

108.

Phẫu thuật sửa sẹo co khủy bằng vạt da có sử dụng vi phẫu thuật

109.

Phẫu thuật sửa sẹo co cổ bàn tay bẳng tạo hình chữ z

110.

Phẫu thuật sửa sẹo co ngón tay bằng tạo hình chữ z

111.

Phẫu thuật sửa sẹo co cổ bàn tay bằng ghép da tự thân

112.

Phẫu thuật sửa sẹo co ngón tay bằng ghép da tự thân

113.

Phẫu thuật vi phẫu tích làm mỏng vạt tạo hình bàn ngón tay

 

 

 
 

 

114.

Phẫu thuật tạo vạt trì hoãn cho bàn ngón tay

115.

Phẫu thuật tạo vạt tĩnh mạch cho khuyết phần mềm bàn ngón tay

116.

Phẫu thuật ghép móng

117.

Phẫu thuật giãn da cho vùng cánh cẳng tay

118.

Phầu thuật giãn da điểu trị dính ngón bẩm sinh

119.

Phầu thuật tạo hình các khuyết da vùng dùi bằng ghép da tự thân

120.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng khoeo bằng ghép da tự thân

121.

Phầu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng bằng ghép da tự thân

122.

Phầu thuật tạo hình các khuyết da vùng cổ chân bằng ghép da tự thân

123.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng bàn chân bằng ghép da tự thân

124.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng đùi bằng vạt da tại chỗ

125.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng khoeo bằng vạt da tại chỗ

126.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng chân bằng vạt da tại chỗ

127.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng đùi bằng vạt da lân cận

128.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng khoeo bằng vạt da lân cận

129.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng chân băng vạt da lân cận

130.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng bàn chân bằng ghép da lân cận

131.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng chân bằng vạt da có sử dụng kỳ thuật vi phẫu

132.

Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng bàn chân hăng ghép da có sử dụng kỹ thuật vi phẫu

133.

Kỹ thuật Khâu nối thần kinh ngoại biên vùng cổ

134.

Kỳ thuật khâu vết thương thấu má

135.

Điều trị gãy xương chỉnh mũi bằng nắn chỉnh

136.

Điểu trị gãy xương chinh mũi bằng nắn chỉnh

137.

Phẫu thuật chinh sửa góc hàm xương hàm dưới

138.

Phẫu thuật chinh sửa góc hàm xương hàm dưới

139.

Phẫu thuật cắt chỉnh cằm

140.

Phẫu thuật chinh sửa thân xương hàm dưới

141.

Phẫu thuật tạo hình thiểu sàn bẩm sinh nửa mặt bằng chất làm đầy

142.

Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh nửa mặt bằng chất làm đầy

143.

Phẫu thuật cắt bò u da mặt lành tính

144.

Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (dưới 3cm)

145.

Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cồ, mặt (trên 3cm)

146.

Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da từ xa

147.

Phẫu thuật ghép xương tự thân tức thì sau đoạn xương hàm trên

148.

Phẫu thuật ghép xương bằng vật liệu thay thế tức thì sau cẳt đoạn xương hàm trên

149.

Phẫu thuật Tạo hình hộp sọ trong dị tật hẹp hộp sọ

150.

Phẫu thuật Tạo hình không âm đạo bằng (tạo khoang và) nong giãn

151.

Phẫu thuật Tạo hình dị tật ngắn âm đạo bằng nong giãn

152.

Phẫu thuật cắt bỏ tổ chức hoại từ trong ổ loét tỳ đè

153.

Phẫu thuật ghép sụn mi mắt

 

 

 
 

 

154.

Phẫu thuật ghép da tự thân vùng mi mắt

155.

Kỹ thuật tạo hình mi mẳt kết họp các bộ phận xung quanh

156.

Phẫu thuật ghép mờ tự thân coleman điều trị lõm mát

157.

Phẫu thuật ghép mỡ trung bì tự thân điều trị lõm mắt

158.

Phẫu thuật thuật Đặt sụn sườn vào dưới màng xưomg điều trị lõm mắt

159.

Kỳ thuật Đặt bàn silicon trong điều trị lõm mắt

160.

Phẫu thuật Nâng sàn hốc mẳt

161.

Phẫu thuật Tạo hình hốc mắt trong tật không nhàn cẩu để lẳp mắt giả

162.

Phẫu thuật Tái tạo toàn bộ mi băng vạt có cuống mạch

163.

Phẫu thuật Tái tạo toàn bộ mi và cùng đồ bằng vạt có cuống mạch

164.

Phẫu thuật Tái tạo toàn bộ mi và cùng đồ bằng vạt tự do

165.

Điều trị chứng co giật mi trên bằng botox

166.

Phẫu thuật Tái tạo cung mày bằng vật có cuống mạch nuôi

167.

Phẫu thuật Tái tạo cung mày bằng ghép da đẩu mang tóc

168.

Phẫu thuật Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi

169.

Phẫu thuật tạo hình mũi toàn bộ

170.

Phẫu thuật tạo hình mũi một phần

171.

Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vạt có cuống mạch nuôi

172.

Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vạt da kế cận

173.

Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vạt da từ xa

174.

Phẫu thuật tạo hình cánh mũi bằng các vạt có cuống mạch nuôi

175.

Phẫu thuật tạo hình cánh mũi bằng ghép phức hợp vành tai

176.

Phẫu thuật cắt bỏ u lành tính vùng mũi (dưới 2cm)

177.

Phẫu thuật cất bò u lành tính vùng mũi (trên 2cm)

178.

Phẫu thuật tạo hình mũi sư từ

179.

Phẫu thuật sừa cánh mũi trong sẹo khe hở môi dơn

180.

Phẫu thuật ừeo cung mày bằng chi

181.

Phẫu thuật tạo hình thiểu năng vòm hầu bằng tiêm chất làm đầy

182.

Kỹ thuật Hút mỡ vùng hông

183.

Kỳ thuật Hút mỡ vùng lưng

184.

Kỳ thuật Hút mỡ tạo bụng 6 múi

185.

Phẫu thuật chỉnh sừa các biến chứng sau hút mỡ

186.

Phẫu thuật cấy mỡ tạo dáng cơ thé

187.

Phẫu thuật cấy mỡ nâng mũi

188.

Phẫu thuật cấy mờ làm đầy vùng mặt

189.

Phẫu thuật cấy mỡ bàn tay

190.

Phẫu thuật cấy mỡ vùng mông

191.

Phẫu thuật làm to mông bằng túi độn mông

192.

Phẫu thuật nâng vú bằng túi độn ngực

193.

Phẫu thuật nâng vú bằng chất làm dầy

194.

Phẫu thuật chinh sửa các biến chứng sau mố nâng vú

 

 

 
 

 

195.

Phẫu thuật căng da bụng không cắt rời và di chuyển rốn

196.

Phẫu thuật căng da bụng có cắt rời và di chuyển rốn

197.

Phẫu thuật tái tạo thành bụng đom giản

198.

Phẫu thuật tái tạo thành bụng phức tạp

199.

Phẫu thuật tạo hình thành bụng toàn phần kết hợp hút mỡ bụng

200.

Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ tạo hình thẩm mỹ bụng

201.

Phẫu thuật độn cằm

202.

Phẫu thuật chinh hình cằm bằng cấy mỡ

203.

Phẫu thuật chinh hình cẳm bẳng tiêm chẩt làm đẩy

204.

Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ chinh hình cằm

205.

Phẫu thuật thẩm mỳ cơ quan sinh dụng ngoài nữ

206.

Phẫu thuật thu nhỏ âm đạo

207.

Laser điều trị u da

208.

Laser điều trị nám da

209.

Laser điều trị đồi mồi

210.

Laser điều trị nếp nhăn

211.

Tiêm botulium điều trị nếp nhăn

212.

Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn

213.

Tiêm chất làm đầy nâng mùi

214.

Tiêm chất làm đầy độn mô

215.

Phẫu thuật cắt xương điểu trị nhô cằm

216.

Phẫu thuật điều trị hoại từ mô do tia xạ bằng vạt có cuống mạch nuôi

217.

Phẫu thuật điều trị hoại tử xương hàm do tia xạ

218.

Phẫu thuật điều trị hoại tử xương và phần mềm vùng hàm mặt do tia xạ

219.

Phẫu thuật đặt túi bơm giãn da

220.

Kỹ thuật Nút động mạch dị dạng động tĩnh mạch ở vùng đẩu và hàm mặt

221.

Phẫu thuật Cắt u phần mềm vùng cố

222.

Phẫu thuật Cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt

223.

Phẫu thuật ghép lại mành da mặt đứt rời bằng vi phẫu

Đây là bộ là tài liệu cần thiết cho các nhà lãnh đạo và những người làm công tác trong lĩnh vực y tế, nắm

bắt kịp thời những thông tin mới nhất , vận dung vào công viêc có hiệu quả nhất . TRUNG TÂM SÁCH Y DƯỢC  nơi cung cấp các loại sách phát hành toàn quốc  sách có hóa đơn đỏ tài chính và đã bao gồm thuế VAT  thu tiền theo giá sách phát hành không mất thêm phí gì khác

7

Sản phẩm cùng loại
MIMS PHARMACY CẨM NANG NHÀ THUỐC THỰC HÀNH 2022

MIMS PHARMACY CẨM NANG NHÀ THUỐC THỰC HÀNH 2022

Giá NY: 450,000 đ
Giá bán: 420,000 đ
MIMS PHARMACY CẨM NANG NHÀ THUỐC THỰC HÀNH 2022

MIMS PHARMACY CẨM NANG NHÀ THUỐC THỰC HÀNH 2022

Giá NY: 450,000 đ
Giá bán: 420,000 đ
tải phần mềm download MIMS PHARMACY 2022

MIMS PHARMACY 2022

Giá NY: 450,000 đ
Giá bán: 420,000 đ
MIMS PHARMACY  NHÀ THUỐC THỰC HÀNH 2022

MIMS PHARMACY NHÀ THUỐC THỰC HÀNH 2022

Giá NY: 450,000 đ
Giá bán: 420,000 đ
DA LIỄU CƠ BẢN 2020

DA LIỄU CƠ BẢN 2020

Giá bán: 320,000 đ
Tài liệu DƯỢC MỸ PHẨM TRONG THẨM MỸ

DƯỢC MỸ PHẨM VÀ ỨNG DỤNG TRONG THẨM MỸ 2021

Giá NY: 340,000 đ
Giá bán: 295,000 đ
TÀI LIỆU XOA BÓP BẤM HUYỆT

XOA BÓP BẤM HUYỆT

Giá bán: 250,000 đ
Tài liệu PHỤC HỒI VÀ TRẺ HÓA LÀN DA

tài liệu PHỤC HỒI VÀ TRẺ HÓA LÀN DA MỚI NHẤT

Giá NY: 450,000 đ
Giá bán: 350,000 đ
tải phần mềm download dược lực học 2020

DƯỢC LỰC HỌC 2020

Giá bán: 320,000 đ
tải phần mềm download DINH DƯỠNG MỚI NHẤT

sách DINH DƯỠNG MỚI NHẤT

Giá NY: 1,450,000 đ
Giá bán: 1,200,000 đ
tải phần mềm download DINH DƯỠNG HỌC

DINH DƯỠNG HỌC 2020

Giá NY: 270,000 đ
Giá bán: 250,000 đ
tải phần mềm download DINH DƯỠNG CỘNG ĐỒNG

DINH DƯỠNG CỘNG ĐỒNG 2020

Giá NY: 250,000 đ
Giá bán: 230,000 đ
tài liệu DINH DƯỠNG LÂM SÀNG

tài liệu DINH DƯỠNG LÂM SÀNG

Giá NY: 350,000 đ
Giá bán: 250,000 đ
phác đồ điều trị nội khoa 2018 bv chợ rẫy

phác đồ điều trị nội khoa 2018 bv chợ rẫy

Giá NY: 900,000 đ
Giá bán: 650,000 đ
tải phần mềm download MỸ PHẨM TOẢN THƯ

tài liệu sách MỸ PHẨM TOÀN THƯ 2019

Giá NY: 550,000 đ
Giá bán: 370,000 đ
tải phần mềm download GIÁO TRÌNH  NHI KHOA

NHI KHOA 2020

Giá bán: 430,000 đ
GÂY TÊ VÙNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM

GÂY TÊ VÙNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM

Giá NY: 340,000 đ
Giá bán: 290,000 đ
tải phần mềm download CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 2020

tài liệu CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 2020

Giá NY: 360,000 đ
Giá bán: 320,000 đ
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2020

HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2020

Giá NY: 280,000 đ
Giá bán: 250,000 đ
Tài liệu h ĐIỀU TRỊ NÁM Ở NGƯỜI CHÂU Á

h ĐIỀU TRỊ NÁM Ở NGƯỜI CHÂU Á

Giá NY: 350,000 đ
Giá bán: 295,000 đ
Tài liệuCÁC LIỆU PHÁP CHĂM SÓC DA HOÀN HẢO

CÁC LIỆU PHÁP CHĂM SÓC DA HOÀN HẢO

Giá NY: 280,000 đ
Giá bán: 250,000 đ
VIDAL VIET NAM 2021

VIDAL VIET NAM 2021

Giá bán: 580,000 đ
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm mới
MIMS PHARMACY CẨM NANG NHÀ THUỐC THỰC HÀNH 2022

MIMS PHARMACY CẨM NANG NHÀ THUỐC THỰC HÀNH 2022

Giá NY: 450,000 đ
Giá bán: 420,000 đ
Tin mới
Giỏ hàng

Tổng cộng 0 đ

Xem giỏ hàng Thanh toán

Thống kê truy cập
Quảng cáo
logo
^ Về đầu trang
;