Sản phẩm bán chạy
dược điển viet nam 2018PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ chấn thương chỉnh hìnhDƯỢC LỰC HỌC 2016phác đồ điều trị nội khoa 2018PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TIM MẠCH 2017MIMS PHARMACY 2018HƯỚNG DẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH NỘI KHOA 2017phác đồ điều trị ngoại khoa 2018
Sách phác đồ điều trị nội khoa

phác đồ điều trị tim mạch 2017

phác đồ điều trị tim mạch 2017
phác đồ điều trị tim mạch 2017
phác đồ điều trị tim mạch 2017
  • phác đồ điều trị tim mạch 2017
  • phác đồ điều trị tim mạch 2017
  • phác đồ điều trị tim mạch 2017
  • phác đồ điều trị tim mạch 2017

Tác giả: NXB Y HỌC - VIỆN TIM TP.HCM
Năm xuất bản: 2017
Trọng lượng:  
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 

  gửi hàng tân nơi miễn phí  ship trên toàn quốc   THU TIỀN THEO GIÁ SÁCH 

Giá bán: 280,000 đ

Lượt xem:

 

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ - VIỆN TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỜI MỞ ĐẦU

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh có lịch sử hình thành và phát triển hơn 25 năm; là kết quả của mô hình hợp tác giữa Hiệp hội Alain Carpentier và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh do GS. Alain Carp entier và cố Viện sĩ Dương Quang Trung đổng sáng lập với tôn chỉ không nhằm mục đích lợi nhuận, điều trị các bệnh tim và các dị tật vê' tim ở trẻ em, hỗ trợ một phẫn hoặc toàn phần chi phí mổ tim cho những bệnh nhân nghèo, giảng dạy và chuyển giao kỹ thuật nội ngoại khoa tim mạch, tim mạch can thiệp, gầy mê, hổi sức tim mạch cho Bác sĩ, Điều dưỡng Việt Nam và Đông Nam Á, nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới vê' điểu trị bệnh tim và hợp tác quốc tế. Từ khi thành lập vào năm 1992, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh là nơi đẩu tiên ở Việt Nam thực hiện mổ tim hở cho bệnh nhân bị bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh. Sau hơn 25 năm hoạt động, tại đây đã tiến hành mổ hơn 27.000 ca, chụp chẩn đoán và thông tim can thiệp hơn 25.400 ca, đào tạo cho hơn 3.000 bác sĩ học về siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, chuyển giao kỹ thuật mổ tim hở cho 10 đơn vị, chuyển giao kỹ thuật thông tim can thiệp cho 25 đơn vị. Với mục đích hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và góp phần vào việc quản lý chất lượng, Viện Tim thành phố Hổ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Y học cho ra mắt cuốn sách

Phác đổ điêu trị - Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh  nhằm giúp cho các bác sĩ, đặc biệt là những bác sĩ trẻ, tham khảo nhanh chóng trong công tác chuyên môn của mình. Là kết quả của quá trình lao động nghiêm túc, nghiên cứu và thực hành liên tục của đội ngũ y bác sĩ Viện Tim thành phố Hổ Chí Minh; thể hiện sự nỗ lực không mệt mỏi của các thấy thuốc có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh vực chuỵên môn của mình, việc cuốn sách Phác đổ điều trị

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ♥ VIỆN TIM TP.HCM

Viện Tim phố Hồ Chí Minh - ra đời đánh dấu một bước trƣởng thành của Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh trên con đƣờng phát triển.

Cuốn sách Phác đồ điêu trị - Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh

đƣợc chia thành 6 chương với 2 phần nội khoa và ngoại khoa, trong đó đề cập hầu hết những vấn đê' của bệnh lý tim mạch mà các thầy thuốc thường gặp, cũng nhƣ phƣơng thức xử trí đƣợc kế thừa và đúc kết từ kinh nghiệm thực tế trên lâm sàng. Tuy nhiên, kiến thức là vô hạn, nhất là kiến thức về bệnh lý luôn đòi hỏi sự cập nhật, vì vậy, nội dung cuốn sách này rất cẩn sự quan tâm đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm từ những nhà chuyên môn, để bộ phác đổ điểu trị đƣợc đấy đủ hơn trong những lần tái bản sau. Chân thành cảm ơn và trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Giám đốc Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh

TS. BS. ĐỖ QUANG HUÂN

CHỦ BIÊN:

- TS. BS. ĐỖ QUANG HUÂN

- TS. BS. HỔ HUỲNH QUANG TRÍ

TẬP THỂ BIÊN SOẠN

CHƢƠNG 1: HỒI SỨC CAP CỨU TIM MẠCH

- BSCK1 Hà Ngọc Bản

- ThS. BS. Bùi Nguyễn Hữu Văn

- ThS. BS. Đặng Trần Hùng

- ThS. BS. Nguyễn Nho Tiến

- BSCK1 Nguyễn Thanh Huy

- ThS. BS. Nguyễn Hùng Anh

- ThS. BS. Hà Quốc Thanh

CHƢƠNG 2: BỆNH VAN TIM

- ThS. BS. Phạm Thị Thanh Thúy

- TS. BS. Đỗ Thị Nam Phƣơng

- BSCK2 Lê Thị Đẹp

- ThS. BS. Trần Thị Huỳnh Nga

- ThS. BS. Mai Quốc Dũng

CHƯƠNG 3: BỆNH MẠCH VÀNH

- BSCK2 Huỳnh Ngọc Long

- TS. BS. Văn Hùng Dũng

- TS. BS. Văn Hùng Dũng

- ThS. BS. Nguyễn Trung Quốc

- ThS. BS. Đỗ Thị Hảo

- BS. Phạm Thị Mai Hòa

- BS. Trần Thúy Loan

- BS. Nguyễn Văn Hiển

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ♥ VIỆN TIM TP.HCM • 3

- TS. BS. Đỗ Thị Nam Phƣơng

- ThS. BS. Nguyễn Nho Tiến

- BSCK1 Hồ Thanh Tuấn

- BS. Nguyễn Văn Hiển

- BS. Trần Phi Quốc

-

CHƯƠNG 4: BỆNH TIM BAM SINH

- ThS. BS. Huỳnh Ngọc Thiện

- TS. BS. Lê Kim Tuyến

- TS. BS. Văn Hùng Dũng

- ThS. BS. Nguyễn Trung Quốc

- ThS. Phạm Hữu Minh Nhựt

- BS. Nguyễn An Thắng

-

CHƯƠNG 5: XỬ TRÍ MỘT SỐ BỆNH LÝ TIM MẠCH KHÁC

TS. BS. Hồ Huỳnh Quang Trí BSCK2

Lê Thị Đẹp BSCK2 Huỳnh Ngọc Long

ThS. BS. Nguyễn Trung Quốc ThS.

BS. Bùi Nguyễn Hữu Văn BS. Phạm

Thị Mai Hòa ThS. BS. Đặng Trần

Hùng ThS. Đỗ Thị Hảo

CHƯƠNG 6: GÂY MÊ HỒI SỨC YÀ CHĂM SÓC QUANH PHẪU THUẬT

TIM

PGS. Nguyễn Thị Quý PGS. TS.

Nguyễn Văn Phan TS. BS. Hồ Huỳnh

Quang Trí ThS. BS. Bùi Thanh Quang

BS. Nguyễn Anh Bằng

Thƣ ký Ban phác đồ điều trị: Bà Đỗ Thị Tuyết Phƣợng

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ♥ VIỆN TIM TP.HCM • 4

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : HỒI SỨC CẤP CỨU TỈM MẠCH

LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................9

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SUY TIM CẤP ....................................................................12

ĐIỀU TRỊ SUY TIM CẤP .............................................................................................26

CHƯA CẢI THIỆN VỚI THUỐC ..................................................................................26

Mục tiêu của tái lƣu thông mạch vành bằng PTBC hoặc bằng can thiệp mạch vành qua: 36

2.1. Vỡ thành tự do sau nhồi máu cơ tim ....................................................................38

2.2. Thủng vách liên thất sau NMCT ...........................................................................38

2.1. Thuốc tăng co bóp cơ tim (inotrope)............................................50

Dobutamine .................................................................................................................50

Milrinone ......................................................................................................................50

2.3. Dụng cụ hỗ trợ thất trái (Left Ventricular Assist Device - LVAD) .51

2.4. Ghép tim. .....................................................................................53

Thải ghép tế bào cấp tính - Thâm nhiễm viêm qua trung gian tế bào T của tim ghép 53

1) Preparation ..................................................................................59

3) Pretreatment ................................................................................59

4.1. Mode thỏ...............................................................................................................66

4.2. Cài đặt thông số....................................................................................................66

4.3. Tác dụng không mong muốn ................................................................................67

4.1. Đối với thở CPAP ........................................................................68

1. Xác định TOAN hay KIỂM ...........................................................71

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ♥ VIỆN TIM TP.HCM • 5

2. Rối loạn nào là tiên phát HÔ HẤP hay CHUYÊN HÓA .............................................71

3. Nếu rối loạn tiên phát là Hô hấp: CẤP hay MẠN? ...................................................72

HỒI SINH TIM PHỔI VÀ..............................................................................................75

HỘI CHỨNG SAU NGƯNG TIM .................................................................................75

1. DỊCH TỄ HỌC..............................................................................75

4.1. Hồi sinh tim phổi cơ bản (BLS)....................................................77

4.2. Hổi sinh tim phổi nâng cao (ALS) ................................................77

5.1. Tổn thương não sau ngƣng tim ...................................................80

5.2. Rối loạn chức năng cơ tim sau ngƣng tim...................................80

5.3. Đáp ứng tái tưới máu/thiếu máu hệ thống...................................80

6.2. Điện não đồ..................................................................................83

6.4. Hình ảnh học................................................................................83

2.1. Chỉ định........................................................................................86

3.1. Soi dưới màn huỳnh quang tại phòng thông tim..........................87

3.2. Siêu âm phổ biến và phù hợp vói môi trƣờng phòng cấp cứu và  ICU 87

3.3. Dụng cụ và thiết bị .......................................................................87

3. HỒI SINH TIM PHỔI TRONG THAI KỲ...................................................................94

4.1. Thuyên tắc phổi ....................................................................................................95

4.2. Bệnh cơ tim chu sinh ............................................................................................96

4.3. Bệnh van tim.........................................................................................................97

4.4. Bệnh tim bẩm sinh ................................................................................................99

5.2. Rối loạn nhịp tim.................................................................................................101

Phác đồ 22: Điều trị tăng áp động mạch phổi nặng và

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ♥ VIỆN TIM TP.HCM • 6

các loại tăng áp phổi khác........................................................210

Phác đồ 23: CT mạch máu và các ứng dụng khác......................................219

các loại tăng áp phổi khác........................................................210

Phác đồ 23: CT mạch máu và các ứng dụng khác......................................219

Phác đồ 24: Tạo nhịp tim tạm thời...............................................................227

CHƯƠNG 2: BỆNH VAN TIM

Phác đồ 25: Chẩn đoán và điều trị bệnh hẹp van 2 lá .............................238

Phác đồ 26: Chẩn đoán và điều trị bệnh hở van 2 lá...............................256

Phác đồ 27: Chẩn đoán và điều trị bệnh hẹp van động mạch chủ .......265

Phác đồ 28: Chẩn đoán và điều trị bệnh hở van độngmạch chủ ...........275

Phác đổ 29: sử dụng thuốc kháng đông trong bệnh van tim và  van nhân tạo .....................284

CHƯƠNG 3: BỆNH MẠCH VÀNH

Phác đồ 30: xử trí nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên ................................290

Phác đồ 31: Xử trí hội chứng mạch vành cấp không STchênh lên....304

Phác đồ 32: Chẩn đoán và điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộổn định.............. 313

Phác đồ 33: Điều trị tổn thƣơng mạch vành mạn tính.................................323

Phác đồ 34: Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành ......................................326

Phác đồ 35: Thời gian dùng kháng kết tập tiểu cầu kép 335

CHƯƠNG 4: BỆNH TIM BAM SINH

Phác đồ 36: Siêu âm tim thai.......................................................................352

Phác đổ 37: Thông tim đo kháng lực mạch máu phổi .................................360

Phác đổ 38: xử trí bệnh còn ống động mạch...............................................367

Phác đồ 39: xử trí thông liên nhĩ..................................................................371

Phác đồ 40: xử trí thông liên thất.................................................................377

Phác đồ 41: Xử trí tứ chứng Fallot ..............................................................384

Phác đồ 42: xử trí không lỗ van động mạch phổi kèm vách liên thất hở 389

Phác đồ 43: xử trí bệnh chuyển vị đại động mạch ......................................393

Phác đồ 44: xử trí hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thƣờng thể hoàn toàn ..397

Phác đồ 45: Xử trí kênh nhĩ thất..................................................................402

Phác đồ 46: Chẩn đoán và điều trị dò mạch vành.......................................407

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ♥ VIỆN TIM TP.HCM • 7

CHƯƠNG 5: xử TRÍ MỘT số BỆNH LÝ TIM MẠCH KHÁC

Phác đồ 47: Chẩn đoán, điều trị và dự phòng tăng huyết áp ......................416

Phác đổ 48: Chẩn đoán và điều trị suy tim mạn ..........................................443

Phác đồ 49: Chẩn đoán và điều trị rối loạn lipid máu ..................................465

Phác đổ 50: Chẩn đoán và điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ..481

Phác đồ 51: Điều trị chống đông trong rung nhĩ không do  bệnh van tim ...................497

Phác đồ 52: sử dụng thuốc chống huyết khối và xử trí chảy máu

do thuốc ở ngƣời lớn ...............................................................504

Phác đồ 53: Chẩn đoán và điều trị hẹp động mạch thận .........................515

Phác đổ 54: xử trí nhiễm khuẩn dụng cụ tim mạch .....................................520

Phác đồ 55: Can thiệp động mạch chủ........................................................525

CHƯƠNG 6: GÂY MÊ Hồi sức VÀ CHĂM SÓC QUANH

PHẪU THUẬT TIM

Phác đồ 56: Chuẩn bị bệnh nhân trƣớc phẫu thuật tím ..............................536

Phác đồ 57: xử trí gây mê hồi sức trong phẫu thuật tim mạch....................541

Phác đồ 58: Giảm đau đa mô thức..............................................................576

Phác đồ 59: Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể..............................586

Phác đồ 60: Chăm sóc bệnh nhân tại khoa hồi sức ngoại ..........................589

Phác đồ 61: Chăm sóc và theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật tim ............596

Phác đồ 62: sử dụng thuốc chống huyết khối tại khoa điều trị ngoại........603

chi tiết liên hệ : Ms : Hồng Hạnh  0946.612.427 Email honghanhsachyduoc@gmail.com

Đây là bộ là tài liệu cần thiết cho các nhà lãnh đạo và những người làm công tác trong lĩnh vực y tế, nắm

bắt kịp thời những thông tin mới nhất , vận dung vào công viêc có hiệu quả nhất . TRUNG TÂM SÁCH Y DƯỢC  nơi cung cấp các loại sách phát hành toàn quốc  sách có hóa đơn đỏ tài chính và đã bao gồm thuế VAT  thu tiền theo giá sách phát hành không mất thêm phí gì khác

.chi tiết liên hệ : Ms : Hồng Hạnh  0946.612.427 

 TRUNG TÂM SÁCH Y DƯỢC
                 26/4 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ TÚ P. THỚI AN QUẬN 12 TP.HCM
          gửi hàng tân nơi miễn phí gửi trên toàn quốc   
THU TIỀN THEO GIÁ SÁCH 

   www.sachyduoc.org 

Sản phẩm cùng loại
Atlas giải phẫu 2018

Atlas giải phẫu 2018

Giá bán: 550,000 đ
THẦN KINH HỌC 2018

THẦN KINH HỌC 2018

Giá bán: 350,000 đ
THUỐC ĐIỀU TRỊ TIM MẠCH

THUỐC ĐIỀU TRỊ TIM MẠCH

Giá bán: 350,000 đ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH - BỘ Y TẾ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH - BỘ Y TẾ

Giá NY: 298,000 đ
Giá bán: 290,000 đ
Cơ Chế Triệu Chứng Học 2016  (Sách Dịch)

Cơ Chế Triệu Chứng Học 2016 (Sách Dịch)

Giá NY: 550,000
Giá bán: 450,000
Hỗ trợ trực tuyến
Sản phẩm mới
MIMS PHARMACY 2018

MIMS PHARMACY 2018

Giá bán: 420,000 đ
Tin mới
Giỏ hàng

Tổng cộng 0 đ

Xem giỏ hàng Thanh toán

Thống kê truy cập
 
 
 
 
 
Thiết kế website    
 
^ Về đầu trang
;